Dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend. (0515) 572380
Rund

Nieuwsbrief IBR


Zoals wellicht bekend heeft de zuivel het voortouw genomen in de bestrijding van BVD en IBR. Om vrij te worden en de vrije status te behouden zijn er een aantal veranderingen in de certificerings-programma’s, waarover we hieronder kort informatie geven.
Belangrijk om te weten: voor 1 april 2018 wil de zuivel dat u voor zowel BVD als IBR een programma bij de GD heeft afgesloten. Om hiervoor zorg te dragen is het verstandig om voor 15 maart 2018 uw keuze door te geven aan de GD. Mocht u vragen hierover hebben, dan kunnen wij u hier altijd verder bij helpen. Ook staat er informatie op de site www.ibrbvd.nl
IBR
Om de IBR vrij status te krijgen en/of te behouden zijn de mogelijkheden:
1. Tankmelkabonnement (route tankmelk). Hierbij wordt automatisch de tankmelk elke maand
onderzocht op IBR antistoffen. Om te kunnen bepalen of een bedrijf hiervoor in aanmerking komt (indien de status onbekend is), kan er eerst een eenmalig tankmelkonderzoek op IBR antistoffen worden gedaan. Indien er antistoffen tegen IBR worden gevonden, kan alleen optie 2 worden gevolgd.
2. Halfjaarlijkse vaccinatie tegen IBR (route vaccinatie). De eerste vaccinatie moet voor 30 juni 2018 zijn, daarna is er elke 5-7 maanden een herhalingsvaccinatie nodig, maar wel 2 x per 12 maanden.
Alle dieren ouder dan 3 maanden moeten hierbij worden gevaccineerd. Let op dat het vaccinatiemoment niet tegelijk met een rantsoenwisseling of hitte-moment samen valt. Naast het vaccineren moet u een vaccinatie-module bij de GD afsluiten waarin de vaccinatie geregistreerd moet worden.
Voor programma 1 is het verplicht om aangevoerde dieren en verwerpers te laten onderzoeken op IBR antistoffen. Indien de dieren positief zijn, moeten ze worden afgevoerd. Voor programma 2 is er geen verplichting t.o.v. de aanvoeren en verwerpers.