Dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend. (0515) 572380
Rund

Neospora en hondenpoep

Tijdens het weideseizoen groeit de aandacht voor Neospora, want niet alleen de koeien gaan naar buiten, ook mensen trekken er weer met hun honden op uit.

Om wandelaars bewust te maken van het risico op Neospora bij de koeien door hondenpoep, heeft de GD speciale waarschuwingsbordjes. De geëmailleerde, metalen bordjes kunnen geplaatst worden bij de ingang van een perceel of op een plek waar een wandel- of fietspad aan de percelen grenst.

De ziekte Neospora

Neospora caninum is een van de belangrijkste besmettelijke oorzaken van verwerpen bij koeien. Een infectie met Neospora leidt niet tot ziekteverschijnselen bij de koeien. Wel kan de parasiet door weefselbeschadiging de dood van de ongeboren vrucht veroorzaken.

Besmetting via de hond

Een rund kan op elke leeftijd worden besmet via een eindgastheer. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de hond als eindgastheer fungeert. De hond neemt besmet materiaal van het rund op, bijvoorbeeld een verworpen vrucht, nageboorte of vruchtwater. Een tijdje later scheidt de hond met de ontlasting besmettelijke oöcysten (eitjes) van de parasiet weer uit. Het rund kan deze oöcysten vervolgens via het voer of het drinkwater opnemen.

Bron: GD Deventer