Dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend. (0515) 572380
Rund

Nieuwsbrief BVD

 
Zoals wellicht bekend heeft de zuivel het voortouw genomen in de bestrijding van BVD en IBR. Om vrij te worden en de vrije status te behouden zijn er een aantal veranderingen in de certificerings-programma’s, waarover we hieronder kort informatie geven.
Belangrijk om te weten: voor 1 april 2018 wil de zuivel dat u voor zowel BVD als IBR een programma bij de GD heeft afgesloten. Om hiervoor zorg te dragen is het verstandig om voor 15 maart 2018 uw keuze door te geven aan de GD. Mocht u vragen hierover hebben, dan kunnen wij u hier altijd verder bij helpen. Ook staat er informatie op de site www.ibrbvd.nl
BVD
Om de BVD vrij status te krijgen en/of te behouden zijn de mogelijkheden:
1. Halfjaarlijkse steekproef op 5 stuks jongvee tussen 8 t/m12 maanden op BVD antistoffen (route jongvee antistoffen). Naast dit programma kunnen de aangehouden kalveren na 30 dagen leeftijd op BVD virus worden onderzocht als extra controle. Indien er bij 2 of meer dieren antistoffen worden gevonden, zult u een ander programma moeten volgen.
2. Elk kwartaal een tankmelk onderzoek op BVD antistoffen (route tankmelk). Dit gaat geautomatiseerd. Nadeel is dat relatief veel bedrijven (70%) antistoffen in de tank hebben (ondanks dat ze vrij zijn gecertificeerd). Bedrijven die vaccineren kunnen deze optie niet toepassen. Eventueel kan eenmalig een tankmelkmonster op BVD antistoffen worden genomen om te bepalen of uw bedrijf voor dit programma in aanmerking kan komen. Indien er antistoffen worden gevonden, zult u een ander programma moeten volgen. Naast dit programma kunnen de aangehouden kalveren na 30 dagen leeftijd op BVD virus worden onderzocht als extra controle.
3. Alle (dood)geboren kalveren (zowel koe- als stierkalveren als verwerpers) onderzoeken op BVD virus d.m.v. oorbiopten (route oorbiopten). De oorbiopten worden genomen als de (speciale) oormerken er worden ingezet. Na het inknippen van het oormerk/nemen van het oorbiopt moet dit monster binnen 14 dagen worden opgestuurd naar de GD of een ander gecertificeerd laboratorium.
Eventueel kan de praktijk de monsters ook verstuur naar het laboratorium. Bij de start (indien het bedrijf nog niet BVD vrij gecertificeerd is) kan er gekozen worden om alle dieren te onderzoeken. De melkkoeien kunnen dan in 1 x in de tankmelk en de overige dieren (jongvee/droge koeien) in het bloed worden onderzocht.
Bij alle programma’s is het verplicht om aanvoeren te laten onderzoeken op BVD-virus, indien de dieren niet vrij zijn. Daarnaast is het verplicht om dieren ouder dan 12 maanden te onderzoeken op BVD antistoffen. Indien de dieren positief zijn op BVD antistoffen, dan zal (indien het dier drachtig is op moment van aankomst) het kalf op BVD virus moeten worden onderzocht na geboorte.
Kosten technisch is optie 1 en 2 het goedkoopste en zullen de meeste bedrijven voor in ieder geval optie 1 in aanmerking komen. Voor bedrijven waar de BVD status niet bekend is, wordt aangeraden om een BVD Quickscan te doen. Hiermee wordt de tankmelk op BVD virus en BVD antistoffen onderzocht en daarnaast 5 dieren tussen 8-12 maanden op BVD antistoffen. Op basis van deze uitslag kan worden gekeken welke van bovenstaand programma om BVD vrij te worden het beste kan worden gevolgd.